Chọn chủ đề video
Có tất cả : 35 video

Các bạn hãy đến và trải nghiệm!
Tiết mục dự thi Quản lý giỏi cấp Tiểu học của Tập thể giáo viên trường
Trường Tiểu học Phúc Diễn trên báo Mỹ
Học sinh trường TH Phúc Diễn trở lại trường sau khi nghỉ dịch COVID19 lên truyền hình.
Công tác phòng chống dịch Covid19
Hoạt động học, ăn trưa nghỉ trưa tại trường.
Tiết mục dự thi Quản lý giỏi cấp Tiểu học của cô giáo Nguyễn Thị Hạnh
Múa Nghĩa Sư Đồ- Lớp 3A6
Tiểu học Phúc Diễn trong tim các con học sinh khối 5 ra trường