Phát động cuộc thi Tuổi tẻ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Phát động cuộc thi Tuổi tẻ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh