Thông báo: Kêu gọi ủng hộ Miền Trung
Thông báo: Kêu gọi ủng hộ Miền Trung

UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC DIỄN

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tư do – Hạnh phúc

 

 

         Phúc Diễn, ngày      tháng 10  năm 2020

 

LỜI KÊU GỌI

Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh

tham gia ủng hộ miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ

 

 

 

          Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-MTTQ-BTT ngày 14/10/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận Bắc Từ Liêm về việc vận động các tổ chức ủng hộ miền Trung thiệt hại do mưa lũ; Công văn số 151/CV-QĐTN ngày 15/1012020 của Quận Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về việc ủng hộ đồng bào miền Trung do mưa lũ;

          Ban giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh Trường Tiểu học Phúc Diễn gửi tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh cùng các bạn học sinh lời kêu gọi tham gia các hoạt động ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề do bão lụt hiện nay. Hơn lúc nào hết, người dân vùng lũ đang rất cần sự quan tâm, cứu trợ từ các tổ chức, đoàn thể. Hi vọng tất cả chúng ta, trước những mất mát vô cùng to lớn của đồng bào miền Trung, hãy phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, “nhường cơm sẻ áo” cùng chung tay chia sẻ và hướng về miền Trung ruột thịt bằng hành động thiết thực từ tinh thần đến vật chất.

​          Hình thức đóng góp: Bằng tiền mặt.

- Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên: Mỗi đồng chí ủng hộ trên tinh thần cao nhất và tối thiểu một ngày lương.

- Đối với phụ huynh và học sinh: Ủng hộ trên tinh thần tự nguyện.

- Thời gian: Sáng thứ hai ngày 26/10/2020.

Mọi sự ủng hộ từ các thầy cô giáo, nhân viên, phụ huynh và học sinh, nhà trường sẽ tổng hợp báo cáo và gửi về Ủy ban Mặt trận tổ quốc Quận để đóng góp vào quỹ chung toàn Quận gửi tới đồng bào miền Trung.

​Xin trân trọng cảm ơn sự đồng hành của tất cả mọi người!

 

Nơi nhận:

- TT CBGV, NV, CMHS;

- Lưu: VT.