Từ ngày:
Đến ngày:
Hiển thị :
Tên thông báo Ngày thông báo
Thông báo công khai danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022
Thông báo công khai danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022
26/04/2021
Tải về
Thông báo: Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I năm 2021
Thông báo: Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I năm 2021
15/04/2021
Tải về
Thông báo: Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020
Thông báo: Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020
15/04/2021
Tải về
Chương trình trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm giai đoạn 2021-2030
Công văn số 108/GD&ĐT-MN ngày 10/03/2021 về chương trình trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm giai đoạn 2021-2030
10/03/2021
Công văn số 557/GDĐT-CTTT ngày 26/02/2021
Công văn số 557/GDĐT-CTTT ngày 26/02/2021 về việc chuẩn bị các điều kiện để đảm bào an toàn khi học sinh trở lại trươngf học trong điều kiện bình thường mớ
28/02/2021