Từ ngày:
Đến ngày:
Hiển thị :
Tên thông báo Ngày thông báo
Thông báo: Công khai dự toán ngân sách năm 2021
Thông báo: Công khai dự toán ngân sách năm 2021
18/01/2021
Tải về
Thông báo: Thanh lý tài sản
Thông báo: Thanh lý tài sản
18/12/2020
Tải về
Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở GDĐT Hà Nội
Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở GDĐT Hà Nội
17/11/2020
Thông báo: Kêu gọi ủng hộ Miền Trung
Thông báo: Kêu gọi ủng hộ Miền Trung
23/10/2020
Công khai : Tình hình thực hiện dự toán NSNN quý 3/2020.
Công khai : Tình hình thực hiện dự toán NSNN quý 3/2020.
22/10/2020