Từ Đến
Hiển thị :
Giấy mời Ngày giấy mời
Tham dự Hội thi Tin học trẻ quận Bắc Từ Liêm lần thứ V năm 2018
Tham dự Hội thi Tin học trẻ quận Bắc Từ Liêm lần thứ V năm 2018
31/3/2018
Tải về
Tham dự Ngày Hội CNTT cấp thành phố lần thứ 4 năm 2018.
Tham dự Ngày Hội CNTT cấp thành phố lần thứ 4 năm 2018.
6/4/2018
Tải về
Tập huấn sử dụng trang thông tin điện tử phiên bản mới.
Tập huấn sử dụng trang thông tin điện tử phiên bản mới.
21/3/2018
Tải về
Dự chuyên đề Luyện từ và câu lớp 2.
Dự chuyên đề Luyện từ và câu lớp 2.
15/3/2018
Tải về
Tập huấn ứng dụng công nghệ 4.0 trong giáo dục.
Tập huấn ứng dụng công nghệ 4.0 trong giáo dục.
19/3/2018
Tải về