Hiển thị :
STT Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Chức vụ
1 Nguyễn Thị Huyền 0916308408 Trung Hòa - Cầu giấy - Hà Nội Hiệu trưởng
2 Nguyễn Thị Thúy Hằng 0987419028 Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội Hiệu phó
3 Nguyễn Thị Hạnh 0965161369 Ngã Tư Nhổn- Xuân Phương- Nam Từ Liêm- Hà Nội Hiệu Phó
4 Lê Thị Kim Anh 0973079228 Tây Tựu- Từ Liêm- Hà Nội Khối trưởng khối 5
5 Nguyễn Thị Hòa Sinh 0979776988 Quan Hoa- Cầu Giấy- Hà Nội Giáo viên khối 5