HỘI THI CÔ GIÁO TÀI NĂNG DUYÊN DÁNG NĂM HỌC 2020 - 2021 - (14/12/2020 8:1)

Hôm nay, ngày 08/12/2020, cô gáo đoàn thị hồng hạnh - gvcn lớp 3a4 đại diện cho tập thể công đoàn trường tiểu học phúc diễn tham gia vòng thi chuyên môn tại hội thi: “cô giáo tài năng duyên dáng - cấp tiểu học - năm học 2020-2021”.

The opening new school year 2020 - 2021 - (27/10/2020 15:29)

The opening new school year 2020 - 2021

TUYÊN TRUYỀN VỀ DỊCH BỆNH CORONA - (31/01/2020 15:44)

Tuyên truyền về dịch bệnh corona

Đại hội Liên đội trường TH Phúc Diễn năm học 2019-2020 - (17/10/2019 14:35)

đại hội liên đội trường th phúc diễn năm học 2019-2020

Đại Hội liên Đội năm học 2018-2019 - (13/10/2018 9:1)

đại hội liên đội năm học 2018-2019