TUYÊN TRUYỀN VỀ DỊCH BỆNH CORONA - (31/01/2020 15:44)

Tuyên truyền về dịch bệnh corona

Đại hội Liên đội trường TH Phúc Diễn năm học 2019-2020 - (17/10/2019 14:35)

đại hội liên đội trường th phúc diễn năm học 2019-2020

Đại Hội liên Đội năm học 2018-2019 - (13/10/2018 9:1)

đại hội liên đội năm học 2018-2019

Khu vườn kỳ diệu trường tiểu học Phúc Diễn - (06/03/2018 10:23)

Khu vườn kỳ diệu trường tiểu học phúc diễn