GIAO LƯU KỂ CHUYỆN LỊCH SỬ CÙNG CÁC ANH HÙNG NHÂN CHỨNG LỊCH SỬ - (23/03/2021 9:59)

Các em được xem các tiết mục ảo thuật. được lắng nghe những châu chuyện lịch sử, những giây phút hào hùng do chính các bác là những nhân chứng lịch sử đã trải qua.

Lễ kết nạp đội viên - (23/03/2021 9:50)

Các em được kết nạp đội đợt này đều là những thiếu niên, nhi đồng chăm ngoan, có thành tích học tập tốt và tích cực tham gia phong trào, hoạt động của nhà trường, qua quá trình rèn luyện dự bị đội viên, được liên đội theo dõi và đã ghi nhận.

HỘI THI CÔ GIÁO TÀI NĂNG DUYÊN DÁNG NĂM HỌC 2020 - 2021 - (14/12/2020 8:1)

Hôm nay, ngày 08/12/2020, cô gáo đoàn thị hồng hạnh - gvcn lớp 3a4 đại diện cho tập thể công đoàn trường tiểu học phúc diễn tham gia vòng thi chuyên môn tại hội thi: “cô giáo tài năng duyên dáng - cấp tiểu học - năm học 2020-2021”.

The opening new school year 2020 - 2021 - (27/10/2020 15:29)

The opening new school year 2020 - 2021

TUYÊN TRUYỀN VỀ DỊCH BỆNH CORONA - (31/01/2020 15:44)

Tuyên truyền về dịch bệnh corona