TRƯỜNG TH PHÚC DIỄN TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG VIOEDU VÀO HỖ TRƠ HỌC TẬP CHO HOC SINH - (12/05/2020 9:29)

ngay khi sở giáo dục và đào tạo hà nội ra quyết định cho hơn hai triệu học sinh từ mầm non tới thpt nghỉ học từ đầu tháng 2 cho tới nay để phòng dịch ncov,nhằm giúp việc học tập của học sinh không bị gián đoạn, trường tiểu học phúc diễn đã chủ động triển khai phương án học tập trực tuyến cho học sinh.

Hội thi Giáo viên giỏi cấp thành phố diễn ra tại Trường tiểu học Phúc Diễn - (07/02/2018 10:25)

Ngày 5/2/2018 trường th phúc diễn vinh dự được đón đoàn của hội thi giáo viên giỏi cấp thành phố!

Truyền thông phòng chống xâm hại tình dục và bắt cóc trẻ em - (01/12/2017 16:13)

Truyền thông phòng chống xâm hại tình dục và bắt cóc trẻ em

Cải cách quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhằm nâng cao năng lực thực thi công vụ - (11/04/2016 19:16)

Bất kỳ nền công vụ nào cũng đều chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng (đtbd) cán bộ, công chức (cbcc) nhằm nâng cao năng lực thực thi công vụ đảm bảo thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao. trong thời gian qua công tác đtbd đã có những đóng góp đáng kể trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cbcc và công tác cải cách hành chính (cchc). tuy nhiên, công tác đtbd vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn, mà một trong những nguyên nhân lại nằm ở chỗ người ta chưa hiểu rõ và chưa đặt đtbd vào đúng vị trí của nó trong việc xây dựng và phát triển đội ngũ cbcc và thực hiện cchc. trong bài viết này, tác giả tập trung làm rõ quan niệm về đtbd cbcc, quy trình đtbd và thực hiện cải cách trong đtbd cbcc nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động này.

Giúp HS kỹ năng làm văn - (26/08/2011 15:3)

Giáo viên dạy làm văn không nên rập khuôn theo phân phối chương trình, hoặc quy trình dạy lí thuyết về kiểu bài và lý thuyết về kỹ năng làm văn... ảnh: n.anh dạy học ngữ văn theo “quan điểm văn hóa và thực tiễn” ngày nay là phải hướng vào đời sống, vận dụng kiến thức để sống đúng, sống đẹp. để những cố gắng của các nhà biên soạn chương trình không còn “nằm trên từng trang giấy”, người dạy và người học cần có sự tương tác cao mới hiểu đúng vai trò, tác dụng của ba yếu tố văn, tiếng việt, làm văn trong tên gọi ngữ văn. không cứng nhắc theo chương tr&ig