RÙA VÀ THỎ CÙNG EM HỌC AN TOÀN GIAO THÔNG - (31/10/2018 9:2)

Hon da việt nam đã tặng cho học sinh lớp 1 mỗi con một chiếc mũ bảo hiểm.

Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời! - (31/10/2018 8:48)

Các bạn học sinh trường th phúc diễn hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời.

TƯNG BỪNG "NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH" TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC DIỄN - (26/04/2018 10:17)

Tưng bừng "ngày hội đọc sách" trường tiểu học phúc diễn

Kế hoạch ngày hội đọc sách- hưởng ứng ngày sách Việt Nam 23/4/2018. - (26/04/2018 10:13)

Kế hoạch ngày hội đọc sách- hưởng ứng ngày sách việt nam 23/4/2018.