Tham gia cuộc thi Tìm hiểu bô luật lao động năm 2019 - (27/10/2020 15:25)

Tham gia cuộc thi tìm hiểu bô luật lao động năm 2019

Vui khai Xuân Kỷ Hợi 2019 của tập thể Cán bộ- Giáo viên- Công nhân viên của nhà trường. - (14/02/2019 9:21)

Vui khai xuân kỷ hợi 2019 của tập thể cán bộ- giáo viên- công nhân viên của nhà trường.

Cán bộ- Giáo viên- Nhân viên - (05/10/2018 14:32)

Trường th phúc diễn tổ chức thành công hội nghị cán bộ- giáo viên- nhân viên

Đại hội chi bộ 10- Trường TH Phúc Diễn - (01/11/2017 10:4)

đại học chi bộ 10- trường th phúc diễn

Tổ chức Festival giáo viên Tiếng Anh năm học 2016-2017. - (17/01/2017 22:40)

Tổ chức festival giáo viên tiếng anh năm học 2016-2017.