Chọn chủ đề con:

SÁNG TẠO TỪ NHỮNG TÂM HỒN (14/12/2020 8:26)

Thầy cô mải miết với những hoạt động giáo dục. trò say mê cuốn theo những ý tưởng sáng tạo của thầy cô. dưới mái trường tiểu học phúc diễn, “ mỗi ngày đến trường” thực sự “ là một ngày vui” với cả thầy cô và học sinh. có được những điều đó chính là nhờ những tâm hồn sáng tạo không ngừng.