Chọn chủ đề con:

Đoàn viên thanh niên với công tác bồi dưỡng chuyên môn (02/12/2020 16:17)

đoàn viên trường tiểu học phúc diễn – chúng tôi không chỉ khoác trên mình chiếc áo màu xanh đậm tượng trưng cho sự sống, niềm tin, tình yêu và hi vọng mãnh liệt của tuổi trẻ. chúng tôi còn khoác trên mình “ chiếc áo’’ người giáo viên nhân dân.