Trường tiểu học Phúc Diễn phát động phong trào làm tấm chắn giọt bắn - (03/06/2021 8:9)

Các tấm chắn giọt bắn là công cụ cần thiết để hỗ trợ các bệnh viên, trung tâm y tế và lực lượng chức năng làm công tác phòng, chống dịch, lực lượng tuyến đầu chống dịch. Đó cũng là cách chúng ta gửi gắm ước muốn của các bậc phụ huynh cùng các con học sinh chung tay đẩy lùi dịch bệnh, để cuộc sống sớm được trở lại bình thường tới các lực lượng đang ngày đêm miệt mài chống dịch Covid-19.

Căn cứ Công văn số 338-CV/HĐĐTP ngày 11/5/2021 của Hội đồng Đội thành phố Hà Nội về việc phát động làm Tấm chắn giọt bắn, phòng chống dịch bệnh Covid-19; trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhằm góp phần hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 và các điểm bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

Các tấm chắn giọt bắn là công cụ cần thiết để hỗ trợ các bệnh viên, trung tâm y tế và lực lượng chức năng làm công tác phòng, chống dịch, lực lượng tuyến đầu chống dịch. Đó cũng là cách chúng ta gửi gắm ước muốn của các bậc phụ huynh cùng các con học sinh chung tay đẩy lùi dịch bệnh, để cuộc sống sớm được trở lại bình thường tới các lực lượng đang ngày đêm miệt mài chống dịch Covid-19.

Thấy được ý nghĩa đó, phụ huynh và học sinh trong trường  đã tích cực tham gia hoạt động. Toàn trường đã thu gom được 620 tấm chắn giọt bắn để gửi lên Quận đoàn để tập trung gửi lên Thành đoàn Hà Nội.

Dưới đây là hình ảnh cụ thể sau khi tổng hợp tấm chắn: