Hội thi Giáo viên giỏi cấp thành phố diễn ra tại Trường tiểu học Phúc Diễn - (07/02/2018 10:25)

Ngày 5/2/2018 trường TH Phúc Diễn vinh dự được đón đoàn của hội thi Giáo viên giỏi cấp Thành phố!