Vui khai Xuân Kỷ Hợi 2019 của tập thể Cán bộ- Giáo viên- Công nhân viên của nhà trường. - (14/02/2019 9:21)

Vui khai Xuân Kỷ Hợi 2019 của tập thể Cán bộ- Giáo viên- Công nhân viên của nhà trường.

Vui khai Xuân Kỷ Hợi 2019 của tập thể Cán bộ- Giáo viên- Công nhân viên của nhà trường.

Trong giờ ra chơi ngày 11/2/2019 ( tức ngày 7/1 tết) Tại phòng Hội đồng nhà trường đã diễn ra cuộc gặp mặt đầu Xuân mới của toàn thể Cán bộ- Giáo viên- Công nhân viên của nhà trường.